Wednesday, December 30, 2009

PENYIASATAN DALAMAN

PENGENALAN.

TAJUK INI ADALAH DITUJUKAN WAKIL-WAKIL DARIPADA JAWATANKUASA KAWASAN YANG MUNGKIN TELAH MENGAMBIL BAHAGIAN ATAU INGIN MEMAINKAN PERANAN YANG DI DALAM SIDANG PENYIASATAN DALAMAN(DOMESTIC INQUIRY) (DI) DI TEMPAT PEKERJAAN MASING-MASING.

TOPIK INI ADALAH JUGA DITUJUKAN KEPADA SETIAP INDIVIDU YANG MUNGKIN TERPAKSA MENGHADAPI DI DAN UNTUK MENGETAHUI PROSIDUR YANG BETUL DAN HAK MEREKA SEMASA PROSIDING.

MAKA,SATU FAHAMAN YANG MENDALAMAN MENGENAI DI ADALAH SESATUNYA YANG BERGUNA DAN BERSESUAIAN DENGAN TANGGUNGJAWAB SEORANG PEMIMPIN KESATUAN SEKERJA.TAMBAHAN PULA DIDAPATI BAHAWA RAMAI DIANTARA AHLI-AHLI JAWATANKUASA KAWASAN TIDAK TAHU PERANAN MASING-MASING SEMASA PERJALANAN DI DAN BAGAIMANA DI SEPATUTNYA DIJALANKAN.

DENGAN LATAR BELAKANG INILAH KERTAS INI DISEDIAKAN SUPAYA SESEORANG PEMIMPIN KESATUAN BOLEH MENGGUNAKAN KERTAS INI SEBAGAI BAHAN PANDUAN/RUJUKAN.